18k white gold 'coralia lagoon' ring 130-00044_3.jpg

18k white gold 'coralia lagoon' ring

59,000.00
18k white and rose gold ring containing paraiba, violet sapphires, white and black diamonds ring1_2.jpg

18k white and rose gold ring containing paraiba, violet sapphires, white and black diamonds

59,000.00
18k white and rose gold ring containing paraiba and yellow, white, and black diamonds ring2_2.jpg

18k white and rose gold ring containing paraiba and yellow, white, and black diamonds

35,000.00
18k white and rose gold ring with paraiba, blue, pink, and orange sapphires, and white and black diamonds ring3_2.jpg

18k white and rose gold ring with paraiba, blue, pink, and orange sapphires, and white and black diamonds

0.00
18k white gold snake ring with white and black diamonds

18k white gold snake ring with white and black diamonds

11,500.00
18k rose gold and black rhodium snake ring with brown diamonds and rubies

18k rose gold and black rhodium snake ring with brown diamonds and rubies

11,500.00
18k rose gold and black rhodium 'curly' ring with brown diamonds

18k rose gold and black rhodium 'curly' ring with brown diamonds

17,500.00
18k rose gold and pave fancy-colored diamond double snake ring

18k rose gold and pave fancy-colored diamond double snake ring

10,900.00
18k white gold flexible 'tattoo' ring with white diamonds

18k white gold flexible 'tattoo' ring with white diamonds

10,900.00
18k rose gold and black rhodium flexible 'tattoo' ring with brown diamonds

18k rose gold and black rhodium flexible 'tattoo' ring with brown diamonds

7,500.00
18k white gold and black rhodium flexible 'tattoo' ring with black diamonds

18k white gold and black rhodium flexible 'tattoo' ring with black diamonds

7,200.00
18k rose gold and jade apple ring and snake ring with diamonds and emeralds

18k rose gold and jade apple ring and snake ring with diamonds and emeralds

8,900.00
18k white gold and mother of pearl apple and snake ring with diamonds and blue sapphires

18k white gold and mother of pearl apple and snake ring with diamonds and blue sapphires

11,000.00
18k rose gold and mother of pearl apple and snake ring with diamonds and rubies

18k rose gold and mother of pearl apple and snake ring with diamonds and rubies

7,900.00
14k white gold multi-coil band ring with a row of diamonds and scattered diamonds

14k white gold multi-coil band ring with a row of diamonds and scattered diamonds

3,900.00
14k rose gold ring with a cabochon pink moonstone with diamond edges 66088_2.jpg

14k rose gold ring with a cabochon pink moonstone with diamond edges

5,850.00
00022.jpg

18k rose gold double-point woven ring with round and baguette diamonds

3,900.00
18k rose gold quadruple diamond band ring with a square, round, pear, and heart-shaped accent

18k rose gold quadruple diamond band ring with a square, round, pear, and heart-shaped accent

5,200.00
18k white gold quadruple diamond band ring with a square, round, pear, and heart-shaped accent

18k white gold quadruple diamond band ring with a square, round, pear, and heart-shaped accent

5,200.00
18k white gold and diamond split shank ring with round and square bezels 00060_1.jpg

18k white gold and diamond split shank ring with round and square bezels

19,000.00
18k white gold and diamond split shank ring with round blue sapphires and white diamonds 00059_1.jpg

18k white gold and diamond split shank ring with round blue sapphires and white diamonds

12,000.00
Platinum and diamond ring with a radiant-cut yellow sapphire center 06617_2.jpg

Platinum and diamond ring with a radiant-cut yellow sapphire center

45,000.00
18k yellow gold and diamond ring with a green sapphire center 69826_2.jpg

18k yellow gold and diamond ring with a green sapphire center

13,500.00
14k rose gold ring with three diamond sections 00011.jpg

14k rose gold ring with three diamond sections

5,950.00
14k white gold ring with two round diamonds and an oval blue sapphire center

14k white gold ring with two round diamonds and an oval blue sapphire center

27,500.00
18k white and diamond half-split shank ring with a cushion-cut blue sapphire ring with 69171_2.jpg

18k white and diamond half-split shank ring with a cushion-cut blue sapphire ring with

60,000.00
18k white gold and diamond split shank with with a cushion-cut blue sapphire center 69373.jpg

18k white gold and diamond split shank with with a cushion-cut blue sapphire center

62,000.00
18k white gold and diamond ring with an oval blue sapphire center 69373_4.jpg

18k white gold and diamond ring with an oval blue sapphire center

39,000.00
18k white gold and diamond ring with five oval blue sapphires 70109_1.jpg

18k white gold and diamond ring with five oval blue sapphires

11,000.00
18k white gold and diamond ring with an oval london blue topaz center 72614_2.jpg

18k white gold and diamond ring with an oval london blue topaz center

7,950.00
18k white gold and diamond bypass ring with two yellow diamonds

18k white gold and diamond bypass ring with two yellow diamonds

4,500.00
05006.jpg 05006_2.jpg

Platinum and diamond ring with a cushion-cut blue sapphire center

80,000.00
Platinum round blue sapphire ring with round and pear-shaped diamonds edges 69043_2.jpg

Platinum round blue sapphire ring with round and pear-shaped diamonds edges

42,000.00
Platinum and diamond three row band

Platinum and diamond three row band

30,000.00
18k white gold ring with three oval blue sapphires with diamond edges

18k white gold ring with three oval blue sapphires with diamond edges

8,500.00
Platinum art-deco style ring ith round and baguette diamonds

Platinum art-deco style ring ith round and baguette diamonds

12,500.00